Disainikeskusest

Disain loob väärtust

Eesti Disainikeskus on disainivaldkonna ühendaja ja edendaja. Oleme partneriks disaineritele, ettevõtjatele, avaliku sektori esindajatele ja kõigile neile, kes tahavad Eesti disaini arengule kaasa aidata.

Meie tegevuse eesmärk on suurendada disaini nähtavust ühiskonnas, tõsta disainialast teadlikkust ning edendada disaini kasutamist strateegilise tööriistana suurte ühiskondlike väljakutsete lahendamisel, majanduskasvu ja innovatsiooni suurendamisel ning elukeskkonna kvaliteedi parandamisel.

Eesti Disainikeskuse põhikiri

Asutajad ja nõukogu

Asutajaliikmed:

Eesti Disainikeskuse asutasid 2008. aasta 21. aprillil:

Eesti Kunstiakadeemia
Tallinna Tehnikaülikool
Eesti Disaini Instituut
Eesti Disainerite Liit

Eesti Disainikeskuse üldkoosoleku koosseis

Kristjan Mändmaa / Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna dekaan
Kristjan Jagomägi / Eesti disaini instituut, disainer, DF
Martin Pärn / Tallinna Tehnikaülikool, professor
Ilona Gurjanova / Eesti Disainerite Liit, esinaine

Üldkoosolek on Eesti Disainikeskuse kõrgeim juhtorgan.

Eesti Disainikeskuse nõukogu liikmed

Kärt Summatavet 
Martin Pärn
Kristjan Jagomägi
Maarja Mõtus
Liisa-Ly Pakosta
Janek Mäggi 
Dan Mikkin
Arno Kütt

Disainikeskuse nõukogul on MTÜ juhatusele nõuandev roll.

Disainikeskuse majandusaasta aruanded