Ringdisain

Soovime aidata kaasa ringdisaini ja ringmajanduse põhimõtete juurutamisele ja uute mõtteviiside kasutusele võtmisele nii Eesti disainerite kui ka ettevõtete seas.

Ringdisaini roll on toodetele ja teenustele uuenduslike lahenduste loomine, rõhutades loodusvarade mõistlikku tarbimist, jäätmete vähendamist, uute innovaatiliste ärimudelite loomist, mis otsivad toodetele ja nende materjalidele alternatiivseid tulevikke selle asemel, et muuta need jäätmeteks. 

Ringmajandus on lähenemine, kus majanduskasv lahutatakse loodusressursside ülekasutamisest ja sellega kaasnevatest ohtlikest keskkonnamõjudest. Ühtegi materjali ei raisata, vaid ressursid ja materjalid ringlevad lõputult ning toodavad seeläbi kauem väärtust. Tooted disainitakse ja ehitatakse nii, et toimub toodete, nende komponentide ja materjalide korduvkasutamine ja taastamine. Eesmärk on vähendada vajadust uue, loodusest tuleva tooraine järele ning tagada, et loodusesse tagasi jõudvad ained ei tekita ebasobivaid kõrvalnähtuseid.

Vaata videot, kus Harri Moora (Stockholmi Keskkonnainsituudi Tallinna programmijuht ja keskkonnaekspert) tutvustab ringdisaini ja ringmajanduse põhimõtteid ning ettevõte NEFAB jagab oma Ringdisaini sprindi koolitusel osalemise kogemust.

Äripäeva raadio (08.10.2019) inervjuu Harri Mooraga: ‘‘Ainult ringmajandusega jääme ellu.‘‘

TELLI OMA ETTEVÕTTELE RINGDISAINI AUDIT

Eesti Disainikeskus ja Eesti Kunstiakadeemia jätkusuutliku disaini labor on rahvusvahelises koostöös välja töötanud kaasaegse ringdisaini auditi metoodika, mille abil on võimalik hinnata organisatsioonide disainivõimekust ja võimalikke sobivaid disaini lähenemisi, et integreerida disaini ja ringmajandusega seotud aspektid nende toote/teenuse arenduse protsessi.

Miks ja kellele on Ringdisaini audit mõeldud?

- Ringdisaini audit saab aidata iga ettevõtet või organisatsiooni selle praeguse disainivõimekuse, strateegia, praktikate ja tootearenduse analüüsimisel;

- Ringdisaini audit sobib eelkõige väikestele ja keskmise suurusega organisatsioonidele;

- Ringdisaini audit sobib paremini juba eksisteerivatele organisatsioonidele, sest metoodika keskendub olemasolevate disainijuhtimise praktikate, samuti olemasolevate toodete ja teenuste hindamisele.

Kui palju Ringdisaini audit maksab, kes seda läbi viib ja kaua see aega võtab?

- Ettevõtte omaosalus on 700 - 1400 €, ülejäänud kulud kaetakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest. Audit kestab 1-2 päeva.

- Auditi viib läbi ringmajanduse ekspert ja disainijuht.

- Auditi tulemusena valmib ettevõttele raport, koos konkreetsete soovitustega edaspidisteks tegevusteks.

Kui vajad rohkem infot või soovid tellida oma ettevõttele ringdisainiauditit, siis võta julgelt meiega ühendust info@disainikeskus.ee


Alates kevadest 2020 on võimalik ettevõtetel tellida meie kaudu juba ka ringdisaini sprinte. Ringdisaini SPRINT on ajaliselt piiratud, lühiajaline programm ringmajanduse spetsialisti ja disaineri juhtimisel, mis sisaldab endas ringmajandusealast koolitust, praktilisi ülesandeid ja ettevõtte konkreetse probleemi (toote, teenuse arendus) lahendamist disainmeetoditega.

Materjalid ja lisainfo

Ringdisaini audit (EST)

EcoDesign Audit (ENG)

EcoDesign Sustainability Guide

Loe EcoDesign projektist edasi siit

EcoDesign Sprint: How to create circular business?

Liitu Ecodesign Circle 4.0 Facebooki grupiga