Nõustamine

Oleme abiks ettevõtetele ja avaliku sektori organisatsioonidele oma toodete ja teenuste arendamisel kasutamaks disaini, mis on lisandväärtuse looja ja innovatsiooni võimendaja. Hea disain loob väärtust ettevõttele ja läbi avaliku sektori meile kõigile.


Hankenõustamine

Nõustame avaliku sektori organisatsioone disaini kaasavate hangete ettevalmistamisel. Pakume avaliku sektori organistasioonidele disaini kaasava projekti terviklikku ettevalmistust. Pakume sõltumatut konsultatsiooni hanke ettevalmistamisel ning sobivaima hankemenetluse valikul. Nõustamisprojekti tulemusena on hankijal võimalik alustada toote/teenuse hankimist, mis vastab eelnevalt kokkulepitud vajadusele ja järgib kasutajakeskse disaini protsessi põhimõtteid. Põhjalik eeltöö tagab kiirema ja tulemuslikuma hanke läbiviimise.  

Disainiaudit

Disainiaudit toob esile ettevõtte võimalused, kus disaini ja strateegilist disainmõtlemist kasutada. Disainiauditi tulemusena teab ettevõte, millised on järgmised sammud, et tõsta disainiga toote või teenuse väärtust ning kuidas muuta oma ettevõtet konkurentsivõimelisemaks. Disainiauditit viib läbi Eesti Disainikeskus, koostöös disainijuhtidega, kellel on pikaajaline ettevõtete disainialase nõustamise ja disainiprojektide juhtimise kogemus. Sobiv disainijuht valitakse ettevõtte profiilist lähtuvalt. 
Kogu protsess toimub orienteeruvalt ühe kuu jooksul. Loe edasi siit

Turuanalüüs

Viime läbi turuanalüüsi võimalike disainlahenduste ja nende pakkujate leidmiseks ja kaardistamiseks ning turu valmisoleku, võimaluste ja probleemkohtade kaardistamiseks. Turuanalüüsi eesmärgiks on välja selgitada hankija vajadustele ja/või probleemide kirjeldusele sobilike lahenduste olemasolu ja/või võimalikud väljatöötamist vajavad lahendused. Turuanalüüsi koostades koondame parima ja ajakohaseima info internetist, valdkonna tunnustatud ekspertidelt, turuosalistelt (potentsiaalsetelt pakkujatelt). Selgitame välja turu valmisoleku, võimalused ja probleemkohad hangitava lahenduse väljatöötamiseks, hankimise metoodika, ajakava ja võimaliku maksumuse suurusjärgu kohta. Turuanalüüsi teostamise kestus on keskmiselt üks kuu.

Kui sul on olemas teadmine, et sinu väljakutse lahendamises võiksid osaleda disainerid või disain võiks olla üks osa lahendusest, aga sa ei oma kogemust disainituru ja –protsessidega, siis saame kaasa mõelda ja lahenduseni jõuda.

Huvi korral võta ühendust: info@disainikeskus.ee